Dzień Rzemiosła - Skansen, Chorzów

Od 13.05.2018 10:00 do 13.05.2018 16:00

Prezentacja dawnych rzemiosł m.in.: garncarstwa, wikliniarstwa, tkactwa, snycerstwa, kowalstwa. Pokazy dawnych prac domowych m.in.: ubijania masła w maselnicy, prania na tarze, maglowania.

Impreza organizowana we współpracy z partnerami, wpisującymi się w ideę preIndustriady.