Zjazd Okulistów Polskich 2018 - Katowice

Od 07.06.2018 09:00 do 09.06.2018 17:00

 W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz Komitetu Organizacyjnego i Naukowego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XLIX Zjeździe Okulistów Polskich, który odbędzie się w Katowicach, w dniach 7-9 czerwca 2018 roku.

Tematami wiodącymi Zjazdu będą:

-Choroby siatkówki - diagnostyka, leczenie farmakologiczne i operacyjne.
-Choroby rogówki i powierzchni oka.
-Zapobieganie ślepocie i rehabilitacja słabowidzących.

Planujemy sesje plenarne z udziałem wybitnych specjalistów polskich i zagranicznych, a także Sesję Pielęgniarską i Sesję Młodego Okulisty. Zamierzamy zorganizować również Sesję Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Zaćmy i Chirurgów Refrakcyjnych (ESCRS). Uzupełnieniem Zjazdu będą kursy edukacyjne, które odbędą się w czwartek 7-go czerwca 2018.

Życzymy Państwu, aby XLIX Zjazd Okulistów Polskich spełnił Państwa oczekiwania w aspekcie merytorycznym, był ciekawą platformą do dyskusji w gronie kolegów i zaproszonych ekspertów, jak również pretekstem do odwiedzenia Śląska i Katowic.

Pozdrawiamy serdecznie,

Wiceprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego,
Przewodnicząca Komitetu Naukowego
prof. Ewa Mrukwa-Kominek

Prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
prof. Iwona Grabska-Liberek

Więcej na:

http://zjazd2018.pto.com.pl/