POLECHO Konferencja Sekcji Echokardiografii PTK - Katowice

Od 11.05.2018 09:00 do 12.05.2018 17:00

Mamy przyjemność zaprosić Państwa w imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego do udziału w XX Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

PolEcho 2018

Zapraszamy Państwa do Katowic, do znanego już zapewne Państwu  Międzynarodowego Centrum Kongresowego zlokalizowanego w sąsiedztwie Katowickiego Spodka. Konferencja odbędzie się w dniach 11-12 maja 2018 roku.

Komitet Naukowy przygotował atrakcyjny program zawierający sesje prezentujące aktualne wytyczne w zakresie obrazowania echokardiograficznego a także sesje tematyczne dotyczące codziennych „gorących” tematów praktycznego wykorzystania tej metody w powiązaniu z innymi technikami obrazowania serca i naczyń.

W programie konferencji przewidziano także sesje prac oryginalnych w formie sesji posterowych, a ciesząca się zawsze dużą popularnością Sesja ciekawych przypadków klinicznych urozmaicona będzie możliwością głosowania elektronicznego w ramach quizu. Osoby pragnące doskonalić swoją wiedzę w zakresie zasad wykonywania badań echokardiograficznych będą miały możliwość uczestniczenia w kursach TTE, TEE i tzw. nowych technik echo. Będzie również możliwość zapisania się na warsztaty echo z zakresu nowych technik oraz na spotkanie z Ekspertem, Gościem naszej Konferencji

Wystawa firm sprzętowych zapewni Państwu możliwość zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi w zakresie echokardiografii, a stoiska firm farmaceutycznych zaprezentują swój arsenał najnowszych leków stosowanych w chorobach serca i naczyń.

Komitet Organizacyjny dołoży wszelkich starań aby pobyt Państwa w Katowicach był dobrze wspominany.

Do zobaczenia w Katowicach

Prof. Olga Trojnarska
Przewodnicząca Sekcji Echokardiografii PTK

Prof. Zbigniew Gąsior
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego


Piątek 11.05.2018

Sala A B C

10:00-12:00 Sesja przypadków – QUIZ z głosowaniem elektronicznym (smartfony)

11:00-12:00 Sesja moderowanych plakatów (dla młodych naukowców do 35 r.ż., po angielsku)

12:00-13:00 Sesja plakatowa

13:00-14:00 Otwarcie Konferencji

Wykład inauguracyjny: Frank Flachskamof (SE): "Multimodality imaging in aortic diseases”

14:00-15:30 Wskazania do interwencji zabiegowej u chorego z wadą zastawkową, co nowego po pięciu latach  

    Zwężenie zastawki aortalnej   
    Niedomykalność aortalna
    Zwężenie zastawki mitralnej
    Organiczna niedomykalność mitralna
    Czynnościowa niedomykalność mitralna  
    Dyskusja

16:00-17:30 ECHO w niewydolności serca – teoria a praktyka w Polsce

    Diagnostyka przewlekłej niewydolności serca – czy potrzebujemy BNP?
    ECHO w HFpEF – wskaźniki przydatne w rozpoznaniu
    ECHO na izbie przyjęć i na dyżurze – czy wykorzystywane prawidłowo?
    ECHO w ocenie skuteczności leczenia niewydolności serca – czy potrzebne?
    LVAD/HTx – kwalifikacja i ocena po zabiegu
    Dyskusja

 
Sala D

 

16.00–17.00  Spotkanie z Ekspertem: prof. Frank Flachskampf

Temat: Ocena dysfunkcji rozkurczowej lewej komory

 

17.30-19.00 Echokardiografia obciążeniowa w pozawieńcowych wskazaniach

    Protokoły testów obciążeniowych
    Wady zastawkowe – T. Kukulski (Zabrze)  
    Wady wrodzone  i kardiomiopatie
    Wytyczne a praktyka kliniczna
    Nowe możliwości w ocenie czynnościowej
    Dyskusja


Sobota 12.05.2018

Sala A B

9:00-10:30 Kiedy ECHO nie wystarcza? – rola NMT i CT

    Wady „lewej strony” serca
    Wady „prawej strony” serca
    Kardiomioptaptia rozstrzeniowa i przerostowa
    Inne kardiomiopatie 15 min.   
    W jakich sytuacjach klinicznych wybrać CT

Dyskusja

 

11:00-12:30 Prawa komora – budowa, funkcja i rokowanie

    Prawidłowa morfologia i funkcja prawej komory w ECHO
    Arytmogena kardiomiopatia prawokomorowa
    Nadciśnienie płucne
    Wady wrodzone serca
    U pacjentów przed planowaną implantacją urządzeń wspomagających

Dyskusja

13:30-15:00 Komunikacja pomiędzy lewa a prawą stroną serca?

    Kogo kierować do zamknięcia PFO
    Problematyczne ASD
    Wrodzone VSD
    Zespół Eisenmengera
    Ubytek międzykomorowy w przebiegu zawału

Dyskusja

15.30-17.00 Terapia resynchronizująca – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy

    Metody oceny asynchronii skurczu
    Echokardiografia w kwalifikacji chorych do CRT: od wytycznych po praktykę kliniczną
    Optymalizacja ustawień CRT-P
    Wpływ terapii resynchronizujacej na przebudowę niewydolnego serca
    Czy potrzebujemy CRTeam?   

Sala C

8:30-10:30 TTE od podstaw – kurs

    Anatomia echokardiograficzna.
    Ocena funkcji skurczowej LV i RV
    Ocena funkcji rozkurczowej
    Ocena niedomykalności
    Ocena zwężeń
    Ocena wad wrodzonych

11:00-12:30 TEE od podstaw – kurs

    Standardy wykonywania badań, anatomia, projekcje
    Wady zastawki mitralnej
    Wady zastawki aortalnej i aorty
    Migotanie przedsionków. Zatorowość sercowopochodna
    Monitorowanie zabiegów przezskórnych i chirurgicznych
    Ocena sztucznych zastawek serca

13:30-15:00 Echokardiografia w ocenie zastawki aortalnej i aorty – kurs

    Dwupłatkowa zastawka aortalna
    Zespół Marfana
    Koarktacja aorty
    Ostry zespół aortalny

Dyskusja

15:30-17:00 Nowe techniki echokardiograficzne od podstaw – kurs

    Echokardiografia 3D
    Ocena odkształcenia, tempa odkształcenia i rotacji
    Echokardiografia obciążeniowa
    Echokardiografia kontrastowa
    Echokardiografia kieszonkowa

Dyskusja

17:00 Zamknięcie konferencji