Muzeum Górnictwa w Zabrzu wkracza w erę cyfrową

Muzeum Górnictwa w Zabrzu wkracza w erę cyfrową

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, do którego należy kopalnia "Guido", szyb "Luiza" oraz "Główna Kluczowa Kopalnia Dziedziczna" zamierza wprowadzić swoje zasoby w postać cyfrową.

Na cel pt. : „E-Muzeum – digitalizacja i udostępnianie zasobów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu” miasto Zabrze pozyskało dotacje z Unii Europejskiej w kwocie 2 mln zł.

Środki te pozwolą na przeprowadzone skanowania obiektów i eksponatów oraz utworzenie bazy danych, z której za pośrednictwem strony internetowej będą mogły korzystać zarówno osoby prywatne jak i instytucje publiczne.

Dzięki temu, ponad 3 tysiące eksponatów będących w posiadaniu Muzeum znajdzie się na przysłowiowe wyciągnięcie ręki, 24 godziny na dobę, dla każdego zainteresowanego.

Rezultatem tych działań ma być lepsza znajomość dziedzictwa kulturowego regionu przez społeczeństwo. Nie bez znaczenia jest też fakt, że z bazy będą mogli korzystać badacze zainteresowani historią górnictwa.

Warto dodać że to już kolejna dotacja uzyskana przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Kilka dni temu Muzeum otrzymało pozytywną odpowiedź z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwestii dotacji w kwocie 58 mln zł. Łączna kwota wydatków wyniesie w tym przypadku 84,5 mln zł.

Środki te zostaną przeznaczone nie tylko na rewitalizację obiektów i eksponatów ale także zagospodarowanie terenu, min.: wykonanie drogi wewnętrznej, parkingu, a także obiektów małej architektury z przestrzenią do eksponowania niektórych eksponatów lub rzeźb i instalacji artystycznych.

powrót na górę