Inne

Lotnisko w Pyrzowicach zaostrza procedury kontrolne

Lotnisko w Pyrzowicach, dostosowując się do nowych przepisów Kodeksu Granicznego Schengen wprowadza zaostrzenia dotyczące zasad przekraczania zewnętrznych granic strefy.