96 rocznica plebiscytu na Górnym Śląsku

96 rocznica plebiscytu na Górnym Śląsku

20 marca 1921 roku (96 lat temu) na podstawie traktatu wersalskiego odbył się słynny plebiscyt, który miał określić przynależność narodową Górnego Śląska jako Polską lub Niemiecką. W plebiscycie (wyborach) miała wziąć udział ludność zamieszkująca Górny Śląsk , w wieku od 20 roku życia.

Sztab Polskiego Komitetu Plebiscytowego znajdował się w Bytomiu, w hotelu "Lomnitz", a jego szefem był Wojciech Korfanty. Mimo dużego zaangażowania w akcję propagandową za pozostaniem w Polsce głosowało 40,3% obywateli, głównie Ślązaków, za Niemieckim rządem opowiedziało się 59,4% osób.

Wynik ten był następstwem niefortunnego posunięcia polskich negocjatorów i dopuszczenia Górnoślązaków mieszkających poza terenami Śląska (głosowali Górnoślązacy Zagłębia Dąbrowskiego, ale również z Belgii i Zagłębia Ruhry)


Na podstawie wyniku plebiscytu Polsce miało przypaść 25% Śląska, jednak bez przemysłu ciężkiego. Nieco miesiąc później, 30 kwietnia podczas spotkania Wojciecha Korfantego z dowódcami wojskowymi w hotelu Lomnitz zadecydowano o rozpoczęciu III powstania śląskiego

Ostatecznie w 1922 r. podpisano w Genewie konwencję, według której obszar przyznany Polsce powiększony został do ok. 30%. oraz przypadło 50% hutnictwa i 76% kopalń węgla. W ten sposób władze Polski objęły powiat katowicki. Pierwszym wojewodą śląskim mianowano Józefa Rymera

powrót na górę