Dwa chorzowskie szpitale do połączenia.

Dwa chorzowskie szpitale do połączenia.

Chorzowscy radni, podczas sesji Rady Miasta dnia 2 lutego, podjęli uchwałę o połączeniu szpitala dziecięcego przy ul. Truchana oraz szpitala dla dorosłych przy ul. Strzelców Bytomskich.

Nie chodzi tu bynajmniej o fizyczne połączenie czy też cięcie kosztów. Powodem jest odpowiedź na wprowadzoną przez rząd reformę służby zdrowia, która przewiduje pełną refundację świadczeń medycznych wyłącznie dla dużych placówek wielospecjalistycznych.

Będzie to więc połączenie o charakterze administracyjnym, bez zmian personalnych i dostępu do usług medycznych.

Uchwałę przegłosowało 15 radnych, 4 było przeciw, a 5 wstrzymało się.

 

powrót na górę