Groźba strajku w PGG

Groźba strajku w PGG

10 % podwyżki żądają górnicze związki zawodowe i jak twierdzą ich przedstawiciele - firmę na nie stać. Jako argument związkowcy przytaczają wyniki finansowe spółki PGG , która za ostatni rok wykazuje zdecydowanie dodatnie cyfry. 

Zjadanie własnego ogona?

Strona związkowa zawnioskowała aby na podwyżki przeznaczyć ok 429 mln zł, co przełoży się na 10% wzrost - stałej podwyżki. Do propozycji tej odniósł się zarząd PGG, który  zaproponował przeznaczenie na podwyżki dla górników 200mln zł z zaplanowanego na 2018 rok (a więc wirtualnego wciąż) zysku spółki.

Do porozumienie nie doszło, a strony sporu zdecydowały o podpisaniu protokołu rozbieżności i wyznaczeniu mediatora do kolejnej tury rozmów.

PGG dzięki skuteczniej restrukturyzacji z trudem uniknęła bankructwa. Mimo to wciąż ma ok. 5 mld zł. długu i tak naprawdę przysłużyły się jej wysokie w ostatnim czasie ceny węgla. Inne zdanie na ten temat mają związkowcy, którzy zdają się o tym niepamiętać.

Taką postawą dają jednak do zrozumienia że według nich owoce wydane przez górnictwo (po wielu latach posuchy) należy skonsumować natychmiast bez względu na konsekwencje.

powrót na górę