Barbórka z podniesionym czołem

Barbórka z podniesionym czołem

4 grudnia - Barbórka, coroczne święto górników. Wiele lat musiało jednak upłynąć aby świętowanie odbyło się w tak dobrym nastroju.

Polskie górnictwo po wielu latach regresu i kryzysów sprawia wrażenie nowonarodzonego. Uruchamiane są nowe pokłady, czynione są inwestycje w technologię wiedzę oraz sprzęt i co najważniejsze - zamknięto nierentowne kopalnie i uporządkowano procesy w łańcuchach dostaw i zaopatrzeń.

Choć wiele zostało jeszcze do zrobienia to widać (głównie po wynikach finansowych) że górnictwo jest na dobrej drodze do w miarę stabilnego wzrostu.

Podczas uroczystej Akademii Barbórkowej Polskiej Grupy Górniczej wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski został uhonorowany przez premier Beatę Szydło stopniem generalnego dyrektora górnictwa. To on w głównej mierze uznawany jest za ojca tego sukcesu.

Podczas wydarzenia wręczono również odznaczenia państwowe i branżowe innym zasłużonym osobom.

Jak zwykle nie obyło się oczywiście bez "zakulisowych" Barbórek, które górnicy hucznie obchodzili już od piątku głównie w pubach aglomeracji śląskiej.

powrót na górę