Wspólny projekt JSW i AGH

Wspólny projekt JSW  i AGH

Jastrzębska Spółka Węglowa we współpracy z krakowską Akademią Górniczo Hutniczą rozpoczęła dwuletni program badawczy.

Celem projektu jest poprawa efektywności procesu produkcyjnego grupy JSW poprzez wykorzystanie wiedzy i potencjału naukowego z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii krakowskiego AGH.

Koordynowany przez JSW Innowacje projekt badawczy zakłada analizę procesów w trzech obszarach: górniczym, przetwórczym oraz gospodarki odpadami.

Głównym celem analizy badawczej jest oczywiście późniejsze wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w wyżej wymienionych obszarach, które w konsekwencji powinny przełożyć się na wzrost wydajności, rentowności, bezpieczeństwa pracy, a także zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko.

- Bardzo ważne jest to, aby ktoś kompleksowo przejrzał nasze dotychczasowe doświadczenia i odniósł się do nich w kontekście tego, co zrobiono w całej branży tak w kraju, jak i za granicą. Logika, która przyświecała Bogdance przez lata w drodze do obecnej wydajności, jest prosta: wszystkie działania mają mieć realne przełożenie na koszt produkcji i bezpieczeństwo pracowników. I to również dla JSW jest najistotniejsze - powiedział podczas spotkania Tomasz Śledź, zastępca prezesa zarządu ds. technicznych.

-Te nasze spotkania są kluczowe, ponieważ jesteśmy na styku nauki i praktyki. Chodzi głównie o wymianę doświadczeń. Jak wiadomo, głównym ośrodkiem kosztowym dla JSW jest dół, co jest bezpośrednio związane z produkcją i wydobyciem. Jeżeli wraz ze wzrostem głębokości i komplikacjami geologicznymi nie podejmiemy działań redukujących ten koszt, to w pewnym momencie możemy spotkać się ze ścianą, która uniemożliwi normalne funkcjonowanie – powiedział dr inż. Zbigniew Rak z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej.

Z bogatego doświadczenia naukowców z AGH (już od 40 lat) korzysta także uważana za jedną z najnowocześniejszych kopalni węgla kamiennego w Polsce i na świecie - KWK Bogdanka z Lublina.


Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. została utworzona 1 kwietnia 1993 roku. Jest największym producentem wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. W skład JSW S.A. wchodzi 5 kopalni węgla kamiennego: Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, Budryk, Knurów-Szczygłowice, Krupiński i Pniówek, w których wydobywany jest węgiel koksowy i węgiel do celów energetycznych oraz Zakład Logistyki Materiałowej. Grupa jest jednym z największych pracodawców w Polsce. Łącznie w Grupie zatrudnionych jest ponad 32,7 tys. osób, w tym ponad 23 tys. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A.

 

powrót na górę