Siemianowice walczą z odorem - petycja do władz RP

Siemianowice walczą z odorem - petycja do władz RP

Prezydent Siemianowic Śląskich Rafał Piech wystosował list do Premier Beaty Szydło oraz Prezydenta Andrzeja Dudy. Zwrócił się w nim z prośbą o o jak najszybsze ustawowe uregulowanie gospodarki odpadami.

List Prezydenta jest w pewnym sensie krzykiem rozpaczy i niemocy nad istniejącym w Siemianowicach przy ul. Konopnickiej zakładem przetwarzania odpadów, który doskwiera głównie mieszkańcom ulic ul. Konopnickiej, Fabrycznej, Kolejowej i Powstańców. Według mieszkańców, odór wydostający się z przetwórni uniemożliwia im normalne funkcjonowanie - zwłaszcza w okresie letnim. Problem ten trwa już od ok dwóch lat.

Prezydent Siemianowic, stając po stronie mieszkańców zwrócił się kolejno do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach oraz Marszałka Województwa Śląskiego - bez rezultatów.

Konkluzja jest taka, że brak regulacji prawnych gospodarki odpadami na terenach miejskich nie pozwala na wyciągnięcie konsekwencji wobec firm które generują związany z tym odór.

Prezydent Siemianowic nie składa jednak broni w liście do Premier Beaty Szydło oraz do Prezydenta Andrzeja Dudy przedstawia konkretne propozycje (poniżej). O ewentualnej odpowiedzi z pewnością Was poinformujemy.

Propozycja 1:  Usunięcie z aktualnie funkcjonujących przepisów ustawy o odpadach, zapisu pozwalającego na sprzedaż odpadów, tj. pozbycie się pośredników w obrocie odpadami, który to zapis pozwoli na kontrolę przemieszczania odpadów od ich wytwórców do przedsiębiorstw zajmujących się ich zagospodarowywaniem. Obecne zapisy przyczyniają się do powstawania skomplikowanych operacji logistycznych (zarówno w sensie organizacyjnym, jak i technicznym), w których nadużycia oraz nielegalne pozbywanie się odpadów tworzących dzikie wysypiska śmieci są z praktycznego punktu nie do wykrycia.

Propozycja 2: Wprowadzenie centralnej, elektronicznej bazy danych on-line, w której posiadacze odpadów będą prowadzili elektroniczne karty ewidencji odpadów oraz elektroniczne karty przekazania odpadów – analogicznie do funkcjonującego od niedawna systemu monitorowania drogowego przewozu towarów (PUESC).

Propozycja 3: Wprowadzenie zapisów, w wyniku których możliwe będzie przeprowadzanie natychmiastowej i nie zapowiadanej kontroli w przedsiębiorstwach w zakresie występowania uciążliwych zapachów oraz nakładanie i egzekwowanie dotkliwych sankcji w przypadku stwierdzenia uciążliwości zapachowych.

Propozycja 4: Wprowadzenie uproszczonej kategoryzacji przedsiębiorstw ze względu na możliwość występowania uciążliwości (możliwość wystąpienia słabej uciążliwości - monitoring standardowy, możliwość wystąpienia znacznej uciążliwości - monitoring specjalny o wzmożonej częstotliwości).

Propozycja 5: Wprowadzenie uproszczonej procedury na wydanie decyzji wstrzymującej pracę instalacji technicznych powodujących uciążliwości (zwłaszcza emisyjne), wydawane na poziomie gminy, do czasu wdrożenia działań skutkujących ograniczeniem lub wyeliminowaniem występowania uciążliwości.

Propozycja 6: Centralny rejestr internetowy monitorujący aktualne pozwolenie/zakaz dla danej firmy do przyjmowania nowych frakcji odpadów.

Propozycja 7: Wprowadzenie prostych procedur egzekucyjnych w zakresie łamania przepisów
z dziedziny ochrony środowiska – aktualne procedury są bardzo skomplikowane i praktycznie nieskuteczne.

powrót na górę