Konferencja Naukowa Studentów Medycyny Laboratoryjnej, Sosnowiec

Konferencja Naukowa Studentów Medycyny Laboratoryjnej, Sosnowiec

14-15 października w sosnowieckiej siedzibie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Jedności 8, pod patronatem Rektora SUM - prof. Przemysława Jałowieckiego odbywa się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Medycyny Laboratoryjnej 

Po poniedziałkowej ceremonii otwarcia konferencji przez władze uczelni oraz samego prezydenta Sosnowca Kazimierza Górskiego, wykład wprowadzający wygłosił prof. Aleksander Sieroń- Kierownik Katedry i Zakładu Biologi Ogólnej, Molekularnej i Genetyki SUM w Katowicach. Nakreślił w nim historię osiągnięć i postępów w zakresie badań laboratoryjnych.

 

Kolejnym punktem programu były dwie sesje z zakresu biologi molekularnej i genetyki w medycynie laboratoryjnej: Onkologiczna oraz Wirusologiczna. Na nich studenci z całej Polski wygłaszali prace, które są owocem ich aktywnego zaangażowania w przyuczelniane koła naukowe.

 

Na pierwszej sesji poruszano takie tematy jak analiza poziomu ekspresji genów u chorych z rakiem żołądka czy też rola mikrośrodowiskowa w przeżywaniu komórek białaczkowych w przewlekłej białaczce limfocytowej.

 

Druga cześć to min. ustalanie poziomu ekspresji genów u chorych z owrzodzeniem żołądka czy zakrzepica prenatalna jako przyczyna jednostronnych izolowanych wad kończyn.

 

Łącznie przestawiono 18 prac. Po zakończeniu prezentacji wszyscy uczestnicy udali się autokarem na wycieczkę integracyjną do Tyskiego Browarium.

 

Trzeba przyznać że tego typu konferencje  nie tylko podnoszą prestiż uczelni, ale przede wszystkim przyczyniają się do wykorzystania potencjału studentów i dają okazję na docenienie ich dorobku.

Klasyfikacja w kategorii doniesień ustnych wygląda następująco:

-I miejsce za pracę pt.: „Ustalenie poziomów ekspresji genu ABCB1 w bioptatach błony śluzowej pochodzących od pacjentów z chorobą wrzodową żołądka”, którą przedstawił Pan Adrian Krygier reprezentujący Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

-II miejsce za pracę pt.: „Ocena polimorfizmów genu ABCB1 (MDR1) kodującego białko oporności wielolekowej P-gp u osób chorych na depresję”, którą przedstawił Pan Jakub Rutkowski reprezentujący Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

-III miejsce za pracę pt.: „Ocena ilościowa wybranych endogennych ligandów receptorów TLR (DAMP), obecnych w wysiękach opłucnowych w przebiegu niedrobnokomórkowego raka płuc”, którą przedstawiła Pani Małgorzata Łagiedo reprezentująca Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.

-Wyróżnienie za pracę pt.: „Badanie efektów cytostatycznych/cytotoksycznych działania kompleksów nowych pochodnych kumaryny z miedzią (II)”, którą wygłosiła Pani Agnieszka Czajkowska reprezentująca Warszawski Uniwersytet Medyczny.

 

W kategorii doniesień plakatowych wygrali:

 -I miejsce za pracę pt.: „Porównanie odpowiedzi systemowej pro- i przeciw- zapalnej u chorych z niewydolnością serca o podłożu rozstrzeniowym a niedokrwiennym”, którą wygłosił Pan Marek Andryszczyk reprezentujący Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy.

-Wyróżnienie za pracę pt.: „Wpływ resweratrolu na inwazyjność komórek glejaka wielopostaciowego linii T98G z wyciszonym genem PI3KCA”, którą wygłosiła Pani Marta Pacholewicz reprezentująca Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

-Wyróżnienie za pracę pt.: „Genetyczne uwarunkowania uzależnienia od tytoniu”, którą wygłosiła Pani Aleksandra Bartoń reprezentująca Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

 

Zwycięzcy pierwszego miejsca w obu kategoriach, oprócz atrakcyjnych nagród otrzymali także szklane statuetki ufundowane przez Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny.

powrót na górę