Gospodarka

Groźba strajku w PGG

10 % podwyżki żądają górnicze związki zawodowe i jak twierdzą ich przedstawiciele - firmę na nie stać. Jako argument związkowcy przytaczają wyniki finansowe spółki PGG , która za ostatni rok wykazuje zdecydowanie dodatnie cyfry. 

Barbórka z podniesionym czołem

4 grudnia - Barbórka, coroczne święto górników. Wiele lat musiało jednak upłynąć aby świętowanie odbyło się w tak dobrym nastroju.

Wspólny projekt JSW i AGH

Jastrzębska Spółka Węglowa we współpracy z krakowską Akademią Górniczo Hutniczą rozpoczęła dwuletni program badawczy.