Groźba strajku w PGG

10 % podwyżki żądają górnicze związki zawodowe i jak twierdzą ich przedstawiciele - firmę na nie stać. Jako argument związkowcy przytaczają wyniki finansowe spółki PGG , która za ostatni rok wykazuje zdecydowanie dodatnie cyfry. 

Subskrybuj to źródło RSS